Monday, 4 April 2011

AKHLAK TERHADAP ALLAH

Antara ciri-ciri penting akhlak manusia dengan Allah s.w.t. ialah :

*      Beriman dengan Allah iaitu mengakui, mempercayai dan meyakini bahawa Allah itu wujud serta beriman dengan rukun-rukunnya dan melaksanakan segala tuntutan-tuntutan-Nya disamping meninggalkan segala sifat atau perkara syirik terhadapnya.

*      Beribadah atau mengabdikan diri, tunduk, taat dan patuh kepada Allah iaitu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan – Nya dengan ikhlas semata-mata kerana Allah s.w.t.


*      Sentiasa bertaubat dan sentiasa mengharap kepada Allah dalam segala usaha dan amalannya. Sega;a gerak-geri hidupnya hanyalah untuk mencapai keredhaan Allah dan bukannya mengharapkan pujian atau perhatian manusia.

*      Melaksanakan segala perkara yang wajib, fardu dan nawafil.


*      Redha menerima qadak dan qadar Allah. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur dan apabila dia ditimpa kesusahan dia bersabar, maka menjadi  baiklah baginya”.Sumber dari SOLUSI ISU 28


No comments:

Post a Comment